จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 1) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 4,610,400 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12 คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 2) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) จำนวน 114,597,090 บาท งบดำเนินการ (ประกันสังคม) จำนวน 4,288,836 บาท ให้ ผอ.สพด 1-12,ผอ.สพด ต่างๆ,ผอ.ศขซ และ ผอ.ศพท คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 3) งบดำเนินงาน (อำนวยการ,จ้างเหมาบุคลากร) จำนวน 48,958,000 บาท รธพ.บร,รธพ.วก,รธพ.ปก,ผอ.ตสน,ผอ.กพร,ลนก,ผอ.กกจ,ผอ.กค,ผอ.สวพ,ผอ.กผง,ผอ.สสผ,ผอ.ศทส,ผอ.สวด,ผอ.กวจ,ผอ.กสด,ผอ.กทช และ ผอ.กนผ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 4) งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 13,360,900 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12,สพด ต่างๆ และ ผอ.ศูนย์ฯ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 5) งบดำเนินงาน (อบรมหมอดิน) จำนวน 20,891,900 บาท ให้ ผอ.สพข 1-5 และ สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 6) งบดำเนินงาน (อบรมหมอดิน) จำนวน 14,185,200 บาท ให้ ผอ.สพข 6-12,ผอ.สพด ต่างๆ และ ผอ.ศพล คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 7) งบดำเนินงาน (อำนวยการบริหารทั่วไป) จำนวน 56,231,360 บาท ให้ ผอ.สพข 1-12,ผอ.สพด ต่างๆ,ผอ.ศพล,ผอ.ศขซ และ ผอ.ศพท คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 8) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 10,391,546 บาท ให้ ผอ.สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 9) งบดำเนินงาน (อำนวยการบริหารทั่วไป) จำนวน 1,000,000 บาท ให้ อธพ คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 10) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 445,000 บาท ให้ ผอ.สพด สุพรรณบุรี คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 11) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 884,000 บาท ให้ ผอ.สพด กาญจนบุรี และผอ.สพด สงขลา คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 12) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 356,000 บาท ให้ ผอ.สพด ตราด คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 13) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน) จำนวน 4,681,600 บาท ให้ ผอ.สพด หนองคาย คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 14) งบลงทุน (อาคารจอดรถ,รั้วคอนกรีต) จำนวน 6,320,700 บาท ให้ ผอ.สพด บุรีรัมย์,ผอ.สพด มหาสารคาม,ผอ.สพด หนองคาย,ผอ.สพด บึงกาฬ,ผอ.สพด เพชรบุรี,ผอ.สพด นครศรีธรรมราช และ ผอ.สพด นราธิวาช คลิกที่นี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 (ครั้งที่ 15) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 2,361,975 บาท ให้ ผอ.สพข 11 และ ผอ.สพด ต่างๆ คลิกที่นี่

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce