จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่432 งบลงทุน  จำนวน  2,226,864  บาท  ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท, ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช และ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่433 งบดำเนินงาน  จำนวน  330,000  บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 434 งบลงทุน  จำนวน  1,513,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 435 งบลงทุน  จำนวน  4,415,540 บาท ให้ ผอ.สพด.ตาก และ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 436 งบลงทุน  จำนวน  1,491,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 437 งบดำเนินงาน  จำนวน  9,574,000 บาท ให้ ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.สมุทรปราการ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 438 งบดำเนินงาน  จำนวน  396,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 439 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)  จำนวน  7,566,660 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 440 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)  จำนวน  2,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 441 งบลงทุน   จำนวน  499,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 442 งบดำเนินงาน  จำนวน  6,029,675 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 443 งบรายจ่ายอื่น (ACMECS)  จำนวน  83,150 บาท ให้ อธพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 444 งบลงทุน (แหล่งน้ำชุมชน)  จำนวน  4,890,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 445 งบลงทุน (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)  จำนวน  5,621,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 446 งบลงทุน  จำนวน  2,706,200 บาท ให้ ผอ.สพข. และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 447 งบลงทุน   จำนวน  2,520,000 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 448 งบลงทุน  จำนวน  1,989,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 450 งบดำเนินงาน  จำนวน  110,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 451 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)  จำนวน  11,271,300 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 452 งบลงทุน  (แหล่งน้ำชุมชน)  จำนวน  2,514,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 453 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)  จำนวน  7,712,315 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำปาง, ผอ.สพด.พัทลุง และ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 454 งบลงทุน  จำนวน  3,108,960 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 455 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)  จำนวน  48,960 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 456 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)  จำนวน  1,011,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 457 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)  จำนวน  4,874,444บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 458 เปลี่ยนงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน  จำนวน  147,423 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 459 งบลงทุน  จำนวน  2,800,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 460 งบลงทุน  จำนวน  5,113,751 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี และ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 461 งบบุคลากร  (พนักงานราชการ) จำนวน 72,000 บาท และ งบดำเนินงาน  (ประกันสังคม)  จำนวน  3,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 462 งบดำเนินงาน   จำนวน  297,500 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 463 งบลงทุน   จำนวน  15,524,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์ และ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 464 งบดำเนินงาน  จำนวน  740,000 บาท ให้ ผอ.กสด.และ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 465 งบดำเนินงาน  จำนวน  2,100,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1, ผอ.สพด.นครปฐม, ผอ.สพด.ระยอง และ ผอ.สพข.5,6,,8,11

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 466 งบลงทุน   จำนวน  60,725,942 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.ลำพูน, ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 467 งบลงทุน  จำนวน  4,687,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 469 งบลงทุน   จำนวน  4,384,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ และ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 470 งบลงทุน   จำนวน  1,527,960 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 471 งบบุคลกร จำนวน 6,605,992 บาท และ งบดำเนินงาน จำนวน 244,028 บาท  ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.กค., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 472 งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ)  จำนวน  3,486,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 473 งบดำเนินงาน   จำนวน  110,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 474 งบดำเนินงาน   จำนวน  3,193,750 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด และ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 475 งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน  1,284,250 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 476 งบลงทุน   จำนวน  420,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 477 งบดำเนินงาน   จำนวน  150,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 478 งบลงทุน   จำนวน  360,000 บาท ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 479 งบดำเนินงาน (โอนจาก สพด.มุกดาหาร)   จำนวน  367,500 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 480 งบดำเนินงาน   จำนวน  4,148,750 บาท ให้ ผอ.สพข.5 

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 481 งบกลาง กปร.   จำนวน  211,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 482 เบิกแทน   จำนวน  1,000,000 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 483 งบลงทุน   จำนวน  1,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 486 งบลงทุน   (โอนกลับส่วนกลาง)   จำนวน  19,200 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 487 งบดำเนินงาน   จำนวน  255,500 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 488  งบดำเนินงาน  จำนวน  375 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 489  งบดำเนินงาน   จำนวน  658,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 490 งบลงทุน   (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)  จำนวน  4,185,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 491 งบลงทุน   จำนวน  750,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 492 งบลงทุน   จำนวน  1,509,600 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 493 งบลงทุน   จำนวน  240,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 494 งบดำเนินงาน   จำนวน  1,765,500 บาท ให้ ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.สพด.จันทบุรี, ผอ.สพด.ศรีสะเกษ, ผอ.สพด.หนองคาย, ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.ราชบุรี และ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 495  งบอุดหนุน   จำนวน  19,300 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 496  งบลงทุน   จำนวน  4,259,694 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 497 งบดำเนินงาน  (โอนกลับส่วนกลาง)   จำนวน  2,082,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 498 งบลงทุน   จำนวน  15,816,500 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์, ผอ.สพข.4, ผอ.สพด.อุบลราชธานี, ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด, ผอ.สพด.สิงห์บุรี, ผอ.สพด.หนองบัวลำภู, ผอ.สพด.แพร่ และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 499 งบดำเนินงาน  (ค่าสาธารณูปโภค)    จำนวน  8,422 บาท ให้ ผอ.กวจ., ผอ.สวด. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 500 งบลงทุน   จำนวน  3,816,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 501  งบดำเนินงาน   จำนวน  5,014,540 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 502  งบดำเนินงาน   จำนวน  660,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 503  งบดำเนินงาน   จำนวน  892,500 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา และ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 504  งบดำเนินงาน   จำนวน  2,500,000 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี, ผอ.สพด.ศรีสะเกษ, ผอ.สพด.หนองคาย, ผอ.สพด.เชียงใหม่, ผอ.สพด.ราชบุรี และ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 505  งบรายจ่ายอื่น (ACMECS)   จำนวน  177,200 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 506  งบดำเนินงาน   จำนวน  680,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 507  งบลงทุน  (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน  89,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 508  งบลงทุน   จำนวน  156,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 509  งบลงทุน   จำนวน  3,750,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 510  งบดำเนินงาน  (ค่าไปรษณีย์)  จำนวน  9,059 บาท ให้ ลนก. และ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 511  งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)  จำนวน  9,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 512  บุคลากร  (พนักงานราชการ) จำนวน 78,600 บาท  และ  งบดำเนินงาน  (ประกันสังคม)   จำนวน  3,330 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 513  งบลงทุน   จำนวน  959,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 514  งบลงทุน   จำนวน  2,934,328 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 515  งบดำเนินงาน  (รณรงค์ไดกลบตอซัง)   จำนวน  2,500,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 516  งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)   จำนวน  22,500 บาท ให้ ผอ.กวจ. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 517  งบดำเนินงาน   จำนวน  85,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 518  งบดำเนินงาน   จำนวน  11,974,875 บาท ให้ ผอ.สพข.11

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 519  งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)   จำนวน  2,042,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี และ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 520  งบลงทุน   จำนวน  625,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 521  งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)   จำนวน  5,631,400 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 522  งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ)   จำนวน  27,900 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 523  งบลงทุน   จำนวน  820,000 บาท ให้ ผอ.สพข.6- ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 524  งบลงทุน   จำนวน  900,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1,2,10,11,12

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 525  งบลงทุน   จำนวน  1,000,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 526  งบลงทุน   จำนวน  20,107,442 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 527  งบลงทุน   จำนวน  3,745,542 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี, ผอ.สพด.สุพรรณบุรี, ผอ.สพด.ระยอง และ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 529  งบกลาง กปร.   จำนวน  47,998,755 บาท ให้ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 531  งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก)   จำนวน  8,278,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา, ผอ.สพด.กำแพงเพชร และ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 532  งบลงทุน   จำนวน  2,742,989 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 533  งบดำเนินงาน  (ค่าสาธารณูปโภค)   จำนวน  4,740 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 534  งบลงทุน   จำนวน  600,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 535  งบลงทุน   จำนวน  4,829,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 536  งบลงทุน   จำนวน  942,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 537  งบดำเนินงาน   จำนวน  7,894,400 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 538  งบลงทุน   จำนวน  199,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 539  งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)   จำนวน  12,300 บาท ให้ ผอ.กกจ. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 540   งบลงทุน   จำนวน  1,403,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 541  งบลงทุน   จำนวน  1,495,787  บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 542  งบลงทุน   จำนวน  867,900 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 543  งบลงทุน   จำนวน  6,753,949 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด, ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา, ผอ.สพด.กระบี่, ผอ.สพด.ชุมพร และ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 544  งบดำเนินงาน  (โอนจาก กสด.)   จำนวน  350,000 บาท ให้ ผอ.กสด. และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 545  งบดำเนินงาน   จำนวน  403,500 บาท ให้ ผอ.สพข.1

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 546  งบลงทุน  (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ)   จำนวน  2,019,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 547  งบลงทุน   จำนวน  100,000 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 548  งบดำเนินงาน   จำนวน  208,250 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 549  งบดำเนินงาน   จำนวน  12,517,900 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพข.6

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 550  งบดำเนินงาน   จำนวน  3,834,300 บาท ให้ ผอ.สพด.สิงห์บุรี, ผอ.สพด.นครปฐม, ผอ.สพด.ชัยนาท, ผอ.สพด.สุพรรณบุรี และ ผอ.สพข.2

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 551  งบลงทุน   (แหล่งน้ำขนาดเล็ก/ระบบส่งน้ำ)   จำนวน  2,239,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ และ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 552  งบดำเนินงาน  (ค่าเช่าบ้าน)   จำนวน  9,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 553  งบดำเนินงาน  จำนวน  2,911,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 554  งบลงทุน   จำนวน  2,037,960 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 555  งบลงทุน   จำนวน  5,223,769 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 556  งบดำเนินงาน   จำนวน  8,744,700 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 557  งบลงทุน  (แหล่งน้ำชุมชน)   จำนวน  8,490,000 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 558  งบลงทุน   จำนวน  1,184,201 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี และ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 559  งบดำเนินงาน   จำนวน  523,800 บาท ให้ ผอ.สพด.อ่างทอง

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 560  งบดำเนินงาน   จำนวน  297,500 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 561  งบลงทุน   จำนวน  486,438 บาท ให้ ผอ.สพด.ภูเก็ต

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 562  งบลงทุน   จำนวน  1,436,809 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 563  งบดำเนินงาน   จำนวน  300,000 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 564  งบลงทุน   จำนวน  2,716,200 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce