ค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 2562(2019)


รายละเอียดการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ปีปัจจุบันจากระบบ GFMIS

(ตั้งแต่ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2562)

เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12

* หมายเหตุ เอกสารดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Zip


รายละเอียดการคิดคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด

(ก่อน พ.ศ.2548)

เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12

* หมายเหตุ เอกสารดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Zip
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce