โอนจัดสรรงบประมาณ เดือน มีนาคม


จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/323 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน (การจัดระบบการจัดการที่ดินบนพื้นที่สูง พื้นที่โล่งเตียน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,690,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/327 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,158,534 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,440 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/328 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,769,806 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/329 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,236,150 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.4 ผอ.สพข.6 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/330 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879,840 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.4 ผอ.สพด.ปราจีนบุรี ผอ.สพด.นครราชสีมา และ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/331 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,964,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา และ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/332 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,862,500 บาท ให้ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/333 ลว.5มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,430 บาท ให้ ผอ.สพข.7 ผอ.สพข.12 ผอ.สพด.อุทัยธานี ผอ.สพด.สมุทรสาคร และ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/337 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,750,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/338 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 820,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/339 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,134,400 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/340 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/341 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,040,500 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/342 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,600 บาท ให้ ผอ.กสด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/343 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,595,257 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/344 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,616,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,280 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/345 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/346 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,018,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/347 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,981,700 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/348 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,998,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม ผอ.สพด.มุกดาหาร ผอ.สพด.ยโสธร ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด ผอ.สพด.ศรีสะเกษ ผอ.สพด.อุบลราชธานี และ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/349 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/350 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,202,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/351 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (หญ้าแฝก เพื่อปลูก-เพื่อแจกจ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,540,000 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/353 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,885,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/354 ลว.6มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,374,560 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ ผอ.สพด.ชัยภูมิ ผอ.สพด.นครราชสีมา และ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/359 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,998,700 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.แพร่ ผอ.สพด.พะเยา และ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/360 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,684,163 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,520 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/362 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,919,900 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/365 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,930 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ราชบุรี และ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/366 ลว.9มี.ค.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,439,707 บาท และงบดำเนินงาน (ประกันสังคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,989,905 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/367 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 605,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,720 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/368 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/369 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,104,954 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพด.พิจิตร ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/370 ลว.9มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,019,600 บาท ให้ ผอ.สพข.1-12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/371 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,574,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,560 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/372 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/373 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,502,215 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพด.เลย และ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/374 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,430,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/375 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 979,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ระนอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/376 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี ผอ.สพด.กำแพงเพชร และ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/377 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,557,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/378 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,632,891 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/379 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,150,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/381 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,850,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี ผอ.สพด.ศรีสะเกษ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด และ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/382 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,240,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.อุดรธานี และ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/383 ลว.9มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,471,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/389 ลว.10มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 781,936 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา ผอ.สพด.สตูล ผอ.สพด.ปัตตานี ผอ.สพด.ยะลา ผอ.สพด.นราธิวาส ผอ.สพด.พัทลุง และ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/390 ลว.10มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,757,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี และ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/391 ลว.10มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,400,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน และ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/392 ลว.10มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,475,994 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ผอ.สพด.พิจิตร และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/393 ลว.10มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 935,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.พะเยา ผอ.สพด.เชียงราย และ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/395 ลว.10มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,460,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/396 ลว.10มี.ค.2563) งบบุคลากร (พนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,825,321 บาท และ งบดำเนินงาน (ประกันสังคม) รวมเป็นเงิน 224,693 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,050,014 บาท ให้ ผอ.ตสน., ผอ.กพร., ลนก., ผอ.กกจ., ผอ.สวพ., ผอ.กผง., ผอ.สสผ., ผอ.ศทส., ผอ.สวด., ผอ.กวจ., ผอ.กสด., ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/403 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,880 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/404 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 854,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/405 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,000 ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/406 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,101,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,200 บาท ให้ ผอ.สพด.มุกดาหาร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/407 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,182,900 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,880 บาท ให้ ผอ.สพด.มหาสารคาม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/408 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 983,190 ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี ผอ.สพด.ปราจีนบุรี ผอ.สพด.สระแก้ว ผอ.สพด.ระยอง ผอ.สพด.จันทบุรี ผอ.สพด.ตราด และ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/409 ลว.11มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,579,230 ให้ ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. ผอ.ศพล. แลพ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/411 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,860,000 และ งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,400 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/412 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,000 ให้ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/413 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,637,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,360 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/414 ลว.11มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/415 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,209,700 ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/416 ลว.11มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,705,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.สพด.กาฬสินธุ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/423 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/424 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 653,000 ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/425 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400,000 ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.สพด.เลย และ ผอ.สพด.เชียใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/426 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,950 ให้ ผอ.สพด.ปทุมธานี ผอ.สพด.นครนายก ผอ.สพด.ลพบุรี ผอ.สพด.สิงห์บุรี ผอ.สพด.สุพรรณบุรี ผอ.สพด.ชัยนาท ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา ผอ.สพด.สมุทรปราการ ผอ.สพด.สระบุรี และ ผอ.สพด.กรุงเทพมหานคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/427 ลว.12มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,601,600 ให้ ผอ.สพข.2 ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/428 ลว.12มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 879 ให้ ผอ.กกจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/429 ลว.12มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,299 ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/430 ลว.12มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 435 ให้ ผอ.สวด. ผอ.กวจ. และ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/431 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/432 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,023,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/433 ลว.12มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก รธพ.ปก. ให้ สพด.สุราษฎร์ธานี สพด.ระนอง และ สพด.พังงา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี ผอ.สพด.ระนอง และ ผอ.สพด.พังงา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/434 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400,000 ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/437 ลว.12มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี ผอ.สพด.กาญจนบุรี ผอ.สพด.เพชรบุรี ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์ และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/443 ลว.13มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433 ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/445 ลว.13มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/446 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600,000 ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/447 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,970,320 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,480 บาท ให้ ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/448 ลว.13มี.ค.2563) งบบุคลากร (เงินทดแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,592 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/449 ลว.13มี.ค.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/450 ลว.13มี.ค.2563) งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/451 ลว.13มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,000 บาท ให้ ผอ.ศพท. ผอ.สพด.สงขลา ผอ.สพด.ปัตตานี ผอ.สพด.ยะลา และ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/452 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,063,000 ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ ผอ.สพด.นครพนม และ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/456 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/457 ลว.13มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 ให้ ผอ.สวด.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/458 ลว.13มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/459 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 787,700 ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/460 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,973,000 ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย และ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/461 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,254,000 ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/462 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,688,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,680 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/463 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,014,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,560 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/464 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,005,219 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/465 ลว.13มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,809 ให้ ผอ.ตสน ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กสด. ผอ.กทช. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/466 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,400 ให้ ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพด.ปทุมธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/467 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,041,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,400 บาท ให้ ผอ.สพด.อำนาจเจริญ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/468 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,290,000 ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน ผอ.สพด.ตาก และ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/469 ลว.13มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,045,500 ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน และ ผอ.สพด.ลำปาง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/471 ลว.13มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,260,630 ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/476 ลว.14มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,904,390 ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.2 ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.6 ผอ.สพข.7 และ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/477 ลว.14มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/478 ลว.14มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,000 ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์ ผอ.สพด.กำแพงเพชร ผอ.สพด.สุโขทัย ผอ.สพด.อุทัยธานี และ ผอ.สพด.ตาก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/479 ลว.14มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 ให้ ผอ.ศปพ. ผอ.สวด. ผอ.สพข.1-12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/480 ลว.14มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,680 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/481 ลว.14มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,619,950 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/482 ลว.14มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 ให้ ผอ.กสด. และ รธพ.วก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/483 ลว.14มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,065,000 ให้ ผอ.สพข.1-2 ผอ.สพด.ปทุมธานี ผอ.สพด.นครนายก ผอ.สพด.สระบุรี ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา และ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/485 ลว.14มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,173,290 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,440 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/486 ลว.14มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,336,450 ให้ ผอ.สพข.6 ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/491 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,344,000 ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/492 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,258,000 ให้ ผอ.สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/493 ลว.16มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,188 ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา ผอ.สพด.ระยอง ผอ.สพด.สงขลา ผอ.สพด.สตูล และ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/494 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,454,000 ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สวพ. และ รธพ.วก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/495 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,931,600 ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/496 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,376,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/497 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,697,581 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,840 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/498 ลว.16มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,795,250 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/499 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,827,018 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,200 บาท ให้ ผอ.สพด.ยโสธร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/500 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,949,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สุโขทัย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/501 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,745,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,480 บาท ให้ ผอ.สพด.พิจิตร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/502 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,560,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/503 ลว.16มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท ให้ ผอ.สพข.2 ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา และ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/504 ลว.16มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,130,690 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.กทช. ผอ.สวด. ผอ.สพข.1-9 ผอ.สพข.11 และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/505 ลว.16มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพด.ต่างๆ และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/506 ลว.16มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาท ให้ ผอ.กวจ. ผอ.สพด.ต่างๆ และ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/507 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,250,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/508 ลว.16มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,731,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/509 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,327,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ ผอ.สพด.น่าน ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/514 ลว.16มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,250,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/517 ลว.17มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,277 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/518 ลว.17มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,274,810 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.สุรินทร์ ผอ.สพด.บุรีรัมย์ และ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/519 ลว.17มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,280 บาท ให้ ผอ.สพด.นครปฐม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/520 ลว.17มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,966,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,760 บาท ให้ ผอ.สพด.สุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/521 ลว.17มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,471,553 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุบลราชธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/522 ลว.17มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,584,600 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.8 ผอ.สพข.10 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/523 ลว.17มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/524 ลว.17มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,756,159 บาท ให้ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/525 ลว.17มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,513,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/526 ลว.17มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,072,209 บาท ให้ ผอ.สพข.2-5 ผอ.สพข.8 ผอ.สพข.10 ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/530 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,042,300 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,820 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/531 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,781,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,480 บาท ให้ ผอ.สพด.อุทัยธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/532 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,224,300 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/533 ลว.18มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,639,700 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/534 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,170,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,520 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/535 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,839,350 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เพชรบูรณ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/536 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,670,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยนาท

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/537 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,400 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/538 ลว.18มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,275,300 บาท ให้ ผอ.สพข.10 ผอ.สพด.เพชรบุรี และ ผอ สพด.กาญจนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/539 ลว.18มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,073,050 บาท ให้ ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.อุดรธานี ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพด.สกลนคร ผอ.สพด.มหาสารคาม ผอ.สพด.หนองบัวลำภู ผอ.สพด.หนองคาย และ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/540 ลว.18มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,612,400 บาท ให้ ผอ.สวด. ผอ.สพข.1-12 ผอ.สพด.ต่างๆ ผอ.ศขซ. และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/545 ลว.19มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 674,500 บาท ให้ ผอ.สพข.7

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/546 ลว.19มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143,000 บาท ให้ ผอ.สพข.9

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/547 ลว.19มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าไปรษณีย์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,210 บาท ให้ ผอ.สสผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/548 ลว.19มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 605,500 บาท ให้ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/549 ลว.19มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 309,800 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/550 ลว.19มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/551 ลว.19มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,600 บาท ให้ ผอ.สพข.10

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/552 ลว.19มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน และ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/553 ลว.19มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ให้ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/557 ลว.20มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,597,800 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/558 ลว.20มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,297,500 บาท ให้ ผอ.สพด.สกลนคร และ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/559 ลว.20มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,570,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,400 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/560 ลว.20มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,645,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,880 บาท ให้ ผอ.สพด.กระบี่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/561 ลว.20มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,072,500 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน และ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/562 ลว.20มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,973,000 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/563 ลว.20มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/568 ลว.23มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,714,700 บาท ให้ ผอ.สพข.4

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/569 ลว.23มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,197,097 บาท ให้ ผอ.สพข.5 ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.สกลนคร ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู ผอ.สพด.อุดรธานี ผอ.สพด.มหาสารคาม ผอ.สพด.บึงกาฬ และ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/570 ลว.23มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/571 ลว.23มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,830,500 บาท ให้ ผอ.สพข.1 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/574 ลว.23มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 826,200 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/575 ลว.23มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/576 ลว.23มี.ค.2563) งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) รวมเป็นเงิน 5,167,560 และ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวมเป็นเงิน 3,498,867 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,116,427 บาท ให้ ผอ.สพข.10 (งบกลาง กปร.)

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/577 ลว.23มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,068,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ลำพูน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/583 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/584 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,068,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/585 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,061,100 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,320 บาท ให้ ผอ.สพด.ลพบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/586 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,403,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/587 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 518,396 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,080 บาท ให้ ผอ.สพด.นครพนม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/588 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,160 บาท ให้ ผอ.สพด.อุดรธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/589 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่ ผอ.สพด.ลำพูน ผอ.สพด.ลำปาง และ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/590 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/591 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 831,700 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/592 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,940 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,059 บาท ให้ ผอ.สพด.ปราจีนบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/593 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท ให้ ผอ.สพด.นครนายก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/594 ลว.24มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สพด.สระบุรี และ สพด.ปทุมธานี กลับ ส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี และ ผอ.สพด.ปทุมธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/595 ลว.24มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/596 ลว.24มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,624,600 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/597 ลว.24มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,460 บาท ให้ ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.4-9 ผอ.สพข.11-12 ผอ.สพด.ต่างๆ และ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/598 ลว.24มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,686,365 บาท ให้ ผอ.สพข.2-3 ผอ.สพข.5 ผอ.สพข.9-10 ผอ.สพข.11 ผอ.สพด.ชลบุรี ผอ.สพด.สระแก้ว ผอ.สพด.นครราชสีมา ผอ.สพด.กาฬสินธุ์ ผอ.สพด.อุทัยธานี ผอ.สพด.กาญจนบุรี ผอ.สพด.ชุมพร และ ผอ.สพด.สถราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/599 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,950 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,999 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/600 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/601 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,700 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/602 ลว.24มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,304,597 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชัยภูมิ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/607 ลว.25มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนกลับส่วนกลาง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/608 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,630,882 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/611 ลว.25มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,153 บาท ให้ ผอ.สพข.3 ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ และ ผอ.สพด.เลย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/612 ลว.25มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,090,400 บาท ให้ ผอ.กทช.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/613 ลว.25มี.ค.2563) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/614 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000,000 บาท ให้ ผอ.สวพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/615 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,848,946 บาท ให้ ผอ.สวด.นครราชสีมา ผอ.สพด.ปราจีนบุรี ผอ.สพด.ขอนแก่น ผอ.สพด.ตรัง และ ผอ.สพด.หนองคาย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/617 ลว.25มี.ค.2563) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,500 บาท ให้ ผอ.สวด. และ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/618 ลว.25มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/619 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท ให้ ผอ.ศพล.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/620 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319,500 บาท ให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/621 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,354,700 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,094 บาท ให้ ผอ.สพด.พังงา และ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/622 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,509,900 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,800 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/623 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,867,500 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท ให้ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/624 ลว.25มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท ให้ ผอ.สพด.สุพรรณบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/630 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,752,000 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/631 ลว.26มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท ให้ ผอ.ตสน. ผอ.กพร. ลนก. ผอ.กกจ. ผอ.สวพ. ผอ.กผง. ผอ.สสผ. ผอ.ศทส. ผอ.สวด. ผอ.กวจ. ผอ.กทช. ผอ.กสด. ผอ.กนผ. และ ผอ.ศปพ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/642 ลว.26มี.ค.2563) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/643 ลว.26มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3 และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/644 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้ ผอ.ศขซ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/645 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,601,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/646 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,738,849 บาท ให้ ผอ.สพด.สงขลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/647 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 817,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/648 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,250,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท ให้ ผอ.สพข.5

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/649 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,072,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/650 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,710,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นราธิวาส และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/651 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,574,890 บาท ให้ ผอ.สพข.5 และ ผอ.สพข.12

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/652 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 842,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,840 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/653 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,500 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,790 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสงคราม

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/654 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 874,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,480 บาท ให้ ผอ.สพด.สมุทรสาคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/655 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท ให้ ผอ.สพด.บุรีรัมย์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/656 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย และ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/657 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,869,600 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,280 บาท ให้ ผอ.สพด.นครสวรรค์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/658 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,011,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,040 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/659 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,040 บาท ให้ ผอ.สพด.แม่ฮ่องสอน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/660 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,226,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,480 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/661 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,346,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,040 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/662 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,495,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,720 บาท ให้ ผอ.สพด.กำแพงเพชร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/663 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,881,638 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,633 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี และ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/664 ลว.26มี.ค.2563) งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/665 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,026,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท ให้ ผอ.สวพ. และ ผอ.สพด.ขอนแก่น

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/666 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 913,418 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,269 บาท ให้ ผอ.สพด.สุราษฎร์ธานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/667 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 807,200 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,144 บาท ให้ ผอ.สพด.ตรัง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/668 ลว.26มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,611,262 บาท ให้ ผอ.สพด.ฉะเชิงเทรา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/669 ลว.26มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,720,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/674 ลว.27มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,485 บาท ให้ ผอ.สพข.2 และ ผอ.สพด.ยะลา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/675 ลว.27มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (โอนงบประมาณจาก สวด. ให้ กทช. และ สพด.เชียงราย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท ให้ ผอ.สวด. ผอ.กทช. และ ผอ.สพด.เชียงราย

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/676 ลว.27มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,920,400 บาท ให้ ผอ.สพด.เลย ผอ.สพด.เชียงใหม่ และ ผอ.สพด.ปัตตานี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/677 ลว.27มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,314,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,400 บาท ให้ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/678 ลว.27มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท ให้ ผอ.สกลนคร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/684 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท ให้ ผอ.สพด.นครราชสีมา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/685 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ชลบุรี และ ผอ.สพด.จันทบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/686 ลว.30มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท ให้ ผอ.กวจ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/687 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,958,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท ให้ ผอ.สพด.แพร่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/688 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 373,800 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,680 บาท ให้ ผอ.สพด.สระบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/689 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,830,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,720 บาท ให้ ผอ.สพด.น่าน

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/691 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 823,456 บาท ให้ ผอ.สพข.8

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/692 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,040 บาท ให้ ผอ.สพด.ชุมพร

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/693 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,250,000 บาท ให้ ผอ.สพข.3

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/694 ลว.30มี.ค.2563) งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ให้ ผอ.กนผ.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/696 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,524,161 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้ ผอ.สพด.สระแก้ว

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/698 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 979,000 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท ให้ ผอ.สพด.ระยอง

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/701 ลว.30มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,335,500 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/702 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,376,500 บาท ให้ ผอ.ศพท.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/703 ลว.31มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,591,600 บาท ให้ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/704 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท ให้ ผอ.สพด.พะเยา

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/705 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 998,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,960 บาท ให้ ผอ.สพด.บึงกาฬ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/706 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,623,300 บาท งบดำเนินงาน (ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,662 บาท ให้ ผอ.สพด.พัทลุง และ ผอ.สพด.สตูล

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/711 ลว.31มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,805,200 บาท ให้ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/712 ลว.31มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท ให้ ลนก.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/713 ลว.31มี.ค.2563) งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 ให้ ผอ.สพข.1, ผอ.สพข.5, ผอ.สพข.6, ผอ.สพข.10, ผอ.สพข.12 และ ผอ.สพด.ต่างๆ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/714 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 587,400 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,640 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/715 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 694,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120 บาท ให้ ผอ.สพด.นครศรีธรรมราช

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/716 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,406,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,320 บาท ให้ ผอ.สพด.ราชบุรี

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/717 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,014,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/718 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,630,000 บาท ให้ ผอ.สวด. และ ผอ.ศทส.

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/719 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,600 บาท ให้ ผอ.สพด.ประจวบคีรีขันธ์

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/720 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท และ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้ ผอ.สพด.ตราด

จัดสรรงบประมาณปี 2563 (กษ 0803.04/721 ลว.31มี.ค.2563) งบลงทุน (แหล่งน้ำในไร่นาฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,200,200 บาท และ งบดำเนินงาน (ค่าสำรวจค่าควบคุมและติดตามฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,520 บาท ให้ ผอ.สพด.เชียงราย

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce