สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 1

ปีงบประมาณ 2562

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสพด.ชัยนาท เดือน ม.ค. 2561
สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสพด.ปทุมธานี เดือน ธ.ค. 2561

ปีงบประมาณ 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดผลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.สุพรรณบุรี ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดผลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.1 ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดผลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.1 ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดผลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.อยุธยา ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดผลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครปฐม ณ. วีนที่ 20 มี.ค. 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.อยุธยา ณ. วันที่ 9 มี.ค.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.สุพรรณบุรี ณ. วันที่ 8 ม.ค.2561

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce