สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 10

  ปีงบประมาณ 2562
 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.กาญจนบุรี เดือน ม.ค.62
 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.ราชบุรี เดือน ธ.ค.61


 ปีงบประมาณ 2561

 

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.10 ณ วันที่ 20 ก.ย.61

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.10 ณ วันที่ 6 ธ.ค.60

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.10 ณ วันที่ 13 ก.ย.60

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.10 ณ วันที่ 31 ส.ค.60

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.10 ณ วันที่ 19 ก.ค.60

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.10 ณ วันที่ 20 ก.พ.60

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.10 ณ วันที่ 14 ก.พ.60

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.10 ณ วันที่ 6 ธ.ค.59

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพด.สมุทรสงคราม ณ วันที่ 16 มี.ค.59

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพข.10 ณ วันที่ 1 มี.ค.59

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพด.กาญจนบุรี ณ วันที่ 24 ก.พ.59
           
           
           
           
           

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce