สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 11

  ปีงบประมาณ 2562
สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพข.11 และ สพด.ระนอง เดือน ม.ค. 62

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.พังงา เดือน ธ.ค.2561

 ปีงบประมาณ 2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.ระนอง ณ วันที่ 27 ก.ย.2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด. สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 27 ก.ย.2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด. สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 13  ก.ย.2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.11 สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2561 

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด. สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 9  มีนาคม 2561 

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด. สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 15  ก.พ.2561     

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.11 สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 15  ก.พ.2561     

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.11 สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 13  ก.พ.2561     

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 15 ม.ค.2561     

 

 

 

 
             

                                
           
           
            
           
           
           
           
           
                       

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce