สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 12

 ปีงบประมาณ 2562
สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพข.12  เดือน ม.ค. 62

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพข.12 ณ วันที่ 2 ต.ค.2560





  ปีงบประมาณ 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.12 ณ วันที่ 2 ต.ค.2560

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.12 ณ วันที่ 25 ส.ค.2560

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพด.สงขลา ณ วันที่ 1 พ.ค.2560

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพข.12 ณ วันที่ 13 ต.ค.59
สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพข.12 ณ วันที่ 29 ก.ย.59
สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพข.12 ณ วันที่ 20 ก.ย.59
สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพข.12 ณ วันที่ 5 ก.ย.59
สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพข.12 ณ วันที่ 11 พ.ค.59
           
           
           
           
    

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce