สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 3

 ปีงบประมาณ 2562
 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.สุรินทร์ ณ เดือน มกราคม 2562

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.สุรินทร์ ณ วันที่ พ.ย.95_20110805111031.pdf.2561


 ปีงบประมาณ 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครราชสีมา ณ วันที่ 3 ก.ย.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.สุรินทร์ ณ วันที่ 6 ก.ค.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.บุรีรัมย์ ณ วันที่ 9 มี.ค.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สนข.3 ณ วันที่ 30  มิ.ย.2560

 

 

           
           
           
           
           

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce