สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 4

 ปีงบประมาณ 2662
 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.อำนาจเจริญ  ณ  เดือน มกราคม  2562

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.ร้อยเอ็ด ณ วันที่  ธ.ค.2561 ปีงบประมาณ 2661

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.อุดลราชธานี ณ วันที่ 27 ก.ย.2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.อุบลราชธานี ณ วันที่ 9 มี.ค.2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.4 ณ วันที่ 17 ต.ค.60  

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.4 ณ วันที่ 12 ต.ค.60  

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.4 ณ วันที่ 21 ก.ย.60 

  

  

 

 

  
           
           
           
          
          
           

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce