สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 5

  ปีงบประมาณ 2562
 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพข.5 และ สพด.ขอนแก่น  ณ เดือน มกราคม 2562

รุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.บึงกาฬ เดือน ธ.ค.2561


 ปีงบประมาณ 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.ขอนแก่น ณ วันที่ 27 ก.ย.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.ขอนแก่น ณ วันที่ 13  ก.ย.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.ขอนแก่น ณ วันที่ 27 ส.ค.2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.5 ณ วันที่ 8 ม.ค.2561

 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.ขอนแก่น ณ วันที่ 12 ธ.ค.2560

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce