สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 6

 ปีงบประมาณ 2562
 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด แม่ฮ่องสอน 2562
 สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.ลำปาง ณ ธ.ค.2561 ปีงบประมาณ 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ ศูนย์ปฎิบัติการโครงการหลวง  ณ วันที่ 21 ก.ย.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.6  ณ วันที่ 28 ธ.ค.2560

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพข.6  ณ วันที่ 26 ม.ค.60

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce