สพด.นครสวรรค์ เดือน พ.ย.61 รายละเอียดการปรับ J7.pdf

สรุปรายการแก้ไขในระบบ GFMIS / เขต 9

 ปีงบประมาณ 2562
  สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.กำแพงเพชร เดือน ม.ค. 62

  สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพด.นครวรรค์ เดือน พ.ย.2561

  ปีงบประมาณ 2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 13 ก.ย.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 4 ส.ค.2561  

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 11  ก.ค.2561  

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 21 มิ.ย.2561  

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 1 มิ.ย.2561 

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 21 เม.ย.2561            

รุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS  ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.9 ณ วันที่ 19 เม.ย.2561 

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.9 ณ วันที่ 9 มี.ค.2561

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 19 ก.พ.61

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพข.9 ณ วันที่ 5 ต.ค.2560

สรุปรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพด.นครสวรรค์ ณ วันที่ 12 มิ.ย.60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce