13 ม.ค.59 : ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2559 เพิ่มเติม (ที่ นร.0704/ว38)

ดาวน์โหลดเอกสาร

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce