1 เม.ย.63 : เจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมใจทำหน้ากากคลุมหน้า (face shield) จำนวน 100 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการ

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce