26 พ.ย. 63 : ผอ.กองคลัง พร้อมคณะ ผอ.กลุ่มสังกัดกองคลัง เข้าร่วมงานแถลงข่าววันดินโลกปี 2563 ในหัวข้อ "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน" ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce