27 พ.ย. 63 : โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของหน่วยราชการ รุ่นที่ 6 (ที่ กค. 0414.2/59050)

ดาวน์โหลดเอกสาร

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce