5 ม.ค. 64 : ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายในกองคลังเข้าพบ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเข้าอวยพรและรับพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce