10 มี.ค. 64 : นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce