22 - 26 มี.ค. 64 : เจ้าหน้าที่กองคลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม(กองคลัง) ของส่วนราชการ รุ่นที่ 1 ปี 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce