9 เม.ย. 64 : ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องด้วยประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2564

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce