18 พ.ค. 64 : ผอ.กลุ่ม/ฝ่ายต่างๆในกองคลังเข้าอบอมออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์และการออกเเบบระบบการทำงาน ณ ห้องประชุมกองคลัง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce