การล้างบัญชีพัก / การโอน / การบริจาค / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์

ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 57 เป็นสินทรัพย์ (ถนนยาว 250 ม.) ศพท. เดือน ม.ค.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 57 เป็นสินทรัพย์ (ถนนยาว 350 ม.) ศพท. เดือน ม.ค.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 57 เป็นสินทรัพย์ (เครื่องผลิตสบู่) ศพท. เดือน ม.ค.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 56 เป็นสินทรัพย์ (โรงเลี้ยงไหม) ศพท. เดือน ม.ค.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 52 เป็นสินทรัพย์ (รั้วพร้อมประตู) สพด.พัทลุง เดือน มี.ค.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 52 เป็นสินทรัพย์ (โรงจอดรถ) สพด.พัทลุง เดือน ก.พ.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 52 เป็นสินทรัพย์ (โรงปุ๋ย) สพด.ตรัง เดือน ก.พ.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 52 เป็นสินทรัพย์ (สะพาน) สพด.ตรัง เดือน ก.พ.58
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปี 50 เป็นสินทรัพย์ (ถนน) สพด.พัทลุง เดือน มี.ค.58
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce