พรก.การปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม๒๕๕๔. หน่วยงานที่จะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้ทำเรื่องถึง กค.ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 **ห้าม list รายการในระบบเอง**


ข่าว UPDATE                                                                                                       ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

กค.ชนะเลิศประกวดเว็บไซต์ และ 5ส. ดีเด่น
กีฬาสี กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2557
แสดงความยินดี ผอ.กค.กับตน.ผู้อำนวยการระดับสูง
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กองคลัง 2557
ดูทั้งหมด