ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกัญญาภัค ทองจันทร์


หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

imgประชุมกองคลัง
ประชุมกองคลัง
imgประชุมกองคลัง
ประชุมกองคลัง
imgประชุมกองคลัง
ประชุมกองคลัง
imgประชุมกองคลัง
ประชุมกองคลัง
imgประชุมกองคลัง
ประชุมกองคลัง
 ข่าวด่วนกองคลัง   
  23 มี.ค. 60 : สรุปรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 พ.ค.60 : เอกสารการบริหารพัสดุภาครัฐ
24 พ.ค.60 : เอกสารกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติด้านการคลัง
24 พ.ค.60 : เอกสารการบรรยาย การดำเนินการทางวินัย
24 พ.ค.60 : เอกสารการบรรยาย เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พ.ศ.2560 (ส่วนภูมิภาค)
24 พ.ค.60 : เอกสารการบรรยาย ระบบสินทรัพย์และการจัดทำรายงานการเงิน
 8 ก.ย.60 : แบบฟอร์ม กค.61
 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก  
 ข่าวกองคลัง    
 ภาพกิจกรรม     
ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
THAI LDD
  Trust - เชื่อมั่น
  Happiness - สุขสันต์
  Accomplishment - สำเร็จ 
  Integration - บูรณาการ
  Learning - เรียนรู้
  Developing - พัฒนา
  Delighting -ปิติยินดี
Thailand Web Stat
 สถิติผู้เข้าชม 
Free Web Site Counter

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website กองคลัง