ผู้อำนวยการกองคลัง


หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจimgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง 
 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก  
Page 1 of 35FirstPrevious[1]2345NextLast
 ข่าวกองคลัง    

 ข้อมูลสถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

สถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)


 ข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 2567)


 ข้อมูลสถิติการเบิกจ่าย 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด 10 อันดับ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท 

ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567

 ภาพกิจกรรม     
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce