ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกัญญาภัค ทองจันทร์


หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

imgวันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
imgวันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
imgวันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
imgวันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
imgวันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
imgวันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
วันที่ 26-28 ส.ค.59 ณ. รร.โบตานี่ บีช รีสอร์ท พัทยา
 ข่าวด่วนกองคลัง   
  24 ก.พ.59 : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้หมายเหตุว่าจะเซ็นสัญญาต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

  19 ก.พ.59 : ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาถนนยางพารา

 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก  
 ข่าวกองคลัง    
 ภาพกิจกรรม     
ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
THAI LDD
  Trust - เชื่อมั่น
  Happiness - สุขสันต์
  Accomplishment - สำเร็จ 
  Integration - บูรณาการ
  Learning - เรียนรู้
  Developing - พัฒนา
  Delighting -ปิติยินดี
Thailand Web Stat
 สถิติผู้เข้าชม 
Free Web Site Counter

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website กองคลัง