ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกัญญาภัค ทองจันทร์


หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

imgอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
imgอวยพรปีใหม่  ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
imgอวยพรปีใหม่  ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
imgอวยพรปีใหม่  ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
imgอวยพรปีใหม่  ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
imgอวยพรปีใหม่  ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
 ข่าวด่วนกองคลัง   
  24 ก.พ.59 : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้หมายเหตุว่าจะเซ็นสัญญาต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

  19 ก.พ.59 : ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาถนนยางพารา

 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก  
 ข่าวกองคลัง    
 ภาพกิจกรรม     
ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
THAI LDD
  Trust - เชื่อมั่น
  Happiness - สุขสันต์
  Accomplishment - สำเร็จ 
  Integration - บูรณาการ
  Learning - เรียนรู้
  Developing - พัฒนา
  Delighting -ปิติยินดี
Thailand Web Stat
 สถิติผู้เข้าชม 
Free Web Site Counter

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website กองคลัง