ค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม

ปี 2557(2014)
ปี 2558(2015)
ปี 2559(2016)
ปี 2560(2017)
ปี 2561(2018)
ปี 2562(2019)
ปี 2563(2020)
ปี 2564(2021)
ปี 2565(2022)
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce