ปฏิทิน กิจกรรม 2566

เดือนเมษายน

21 เม.ย. 66 : ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้อาวโส ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2566
21 เม.ย. 66 : เจ้าหน้าที่กองคลังร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2566


เดือนมีนาคม

24 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมใจบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ ณ สวพ.91
22 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมใจทำบุญตักบาตร ณ โรงอาหาร กรมพัฒนาที่ดิน
21 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมกิจกรรมการใส่ผ้าไทย
21 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต โครงการ"ให้เลือด ให้ชีวิต" ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต กรมพัฒนาที่ดิน
20 มี.ค. 65 : กองคลังเข้าร่วมโครงการต้านทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero Tolerance) ผ่าน Facebook Live ขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เดือนมกราคม

24 ม.ค. 66 : น.ส.พรวิภา เอนกสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
11 ม.ค. 66 : กองคลัง จัดประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 ม.ค. 66 : กองคลังเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
5 ม.ค. 66 : กองคลัง ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
5 ม.ค. 66 : กองคลัง จัดประชุมชี้แจงกรอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce