ปฏิทิน กิจกรรม 2567

เดือนกุมภาพันธ์

10 ก.พ. 67 : เจ้าหน้าที่กองคลังร่วมงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567 "หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้"
8 ก.พ. 67 : พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 ก.พ. 67 : น.ส.ปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล ผอ.กลุ่มพัสดุ ประชุมกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567


เดือนมกราคม

30 ม.ค. 67 : นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
18 ม.ค. 67 : กองคลังร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ โรงอาหาร กรมพัฒนาที่ดิน
16 ม.ค. 67 : ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเเสดงความยินดีกับนางสาวสุมิตรา วัฒนา ในการเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
15 ม.ค. 67 : การประชุมคณะทำงานการพัฒนาความรู้กองคลัง คณะทำงานวิชาการกองคลัง และคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตกองคลัง
9 ม.ค. 67 : กองคลังเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่


ปฏิทิน กิจกรรม 2566

เดือนธันวาคม

20 ธ.ค. 66 : กองคลังร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ โรงอาหาร กรมพัฒนาที่ดิน
19 ธ.ค. 66 : กองคลังร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต โครงการ"ให้เลือด ให้ชีวิต" ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต กรมพัฒนาที่ดิน
18 ธ.ค. 66 : กองคลังร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
8 ธ.ค. 66 : กองคลังร่วมกิจกรรม Zero Tolerance BREAK THE CORRUTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต่านโกง ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)


เดือนพฤศจิกายน

11 พ.ย. 66 : กองคลังร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ พระอารามหลวง วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ลพบุรี


เดือนกรกฎาคม

21 ก.ค. 66 : ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


เดือนมิถุนายน

7 มิ.ย. 66 : ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะเข้าเเสดงความยินดีในการรับตำแหน่งรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
6 มิ.ย. 66 : ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมคณะเข้าเเสดงความยินดีในการรับตำแหน่งรองอธิบดีด้านบริหาร
2 มิ.ย. 66 : ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


เดือนพฤษภาคม

23 พ.ค. 66 : กองคลังรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลชมเชย ในการประกวดเว็ปไซต์หน่วยงานโดดเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน


เดือนเมษายน

21 เม.ย. 66 : ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้อาวโส ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2566
21 เม.ย. 66 : เจ้าหน้าที่กองคลังร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2566


เดือนมีนาคม

24 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมใจบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ ณ สวพ.91
22 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมใจทำบุญตักบาตร ณ โรงอาหาร กรมพัฒนาที่ดิน
21 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมกิจกรรมการใส่ผ้าไทย
21 มี.ค. 66 : กองคลังร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต โครงการ"ให้เลือด ให้ชีวิต" ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต กรมพัฒนาที่ดิน
20 มี.ค. 65 : กองคลังเข้าร่วมโครงการต้านทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero Tolerance) ผ่าน Facebook Live ขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เดือนมกราคม

24 ม.ค. 66 : น.ส.พรวิภา เอนกสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระเบียบและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
11 ม.ค. 66 : กองคลัง จัดประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 ม.ค. 66 : กองคลังเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
5 ม.ค. 66 : กองคลัง ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
5 ม.ค. 66 : กองคลัง จัดประชุมชี้แจงกรอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce