การประเมินผลปฏิบัติงานด้านบัญชี


หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาฌ พ.ศ.2564
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 2/2559 (เม.ย.59-ก.ย.59)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับกรม รอบ 1/2559 (ต.ค.58-มี.ค.59)
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 1/2559 (ต.ค.58-มี.ค.59)
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 2/2558 (เม.ย.58-ก.ย.58)
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 1/2558 (ต.ค.57-มี.ค.58)
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 2/2557(เม.ย-ก.ย.57)
หนังสือเวียน บันทึกข้อความเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปี พ.ศ.2558
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำรอบที่1 ปีงบประมาณ2557
ตัวอย่างสรุปรายละเอียดบัญชีต่างๆ
ตัวอย่างการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce