การประเมินผลปฏิบัติงานด้านบัญชี


หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาฌ พ.ศ.2564
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 2/2559 (เม.ย.59-ก.ย.59)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับกรม รอบ 1/2559 (ต.ค.58-มี.ค.59)
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 1/2559 (ต.ค.58-มี.ค.59)
หนังสือซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 2/2558 (เม.ย.58-ก.ย.58)
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 1/2558 (ต.ค.57-มี.ค.58)
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 2/2557(เม.ย-ก.ย.57)
หนังสือเวียน บันทึกข้อความเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปี พ.ศ.2558
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำรอบที่1 ปีงบประมาณ2557
ตัวอย่างสรุปรายละเอียดบัญชีต่างๆ
ตัวอย่างการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce