การติดต่อ

  (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)
เบอร์ตรง : 02-9413075
เบอร์ภายใน : 1306
E-mail : fid_7@hotmail.com หรือ
fid_7@ldd.go.th

 

 


นางสาวอโนชา อนุเสถียร (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
เบอร์ตรง : 02-9413075
เบอร์ภายใน : 1269
E-mail : fid_7@hotmail.com หรือ
fid_7@ldd.go.th

 

 


นางอภิรดี นันสูงเนิน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
เบอร์ตรง : 02-9413075
เบอร์ภายใน : 1269
E-mail : fid_7@hotmail.com หรือ
fid_7@ldd.go.th

 

 

    นายถิรยุทธ์ จงปรีเปรม (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
เบอร์ตรง : 02-9413075
เบอร์ภายใน : 1269
E-mail : fid_7@hotmail.com หรือ
fid_7@ldd.go.th

 

 

นางสาวเตือนใจ ประเสริฐศรี(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
เบอร์ตรง : 02-9413075
เบอร์ภายใน : 1269
E-mail : fid_7@hotmail.com หรือ
fid_7@ldd.go.th
  • *
  • *
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce