นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ)

นางสาวรัตนาภร แสงเย็น นางสาวรุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนงลักษณ์ หนองกุ่ม -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ ส.4


นางสาวสุจิณณา ภู่จันทร์ นางสาวณีรญา รุ่งแจ้ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce