กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ กองคลัง
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรภายใน : 1356 , 5115
เบอร์โทร : 02-5625115
เบอร์แฟกส์ : 02-5625115
Emil : Fid_8@ldd.go.th

  • *
  • *
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce