ตารางวันจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ปี 2563
เดือน วันจ่ายเงินเดือน
มกราคม วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
เมษายน วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
พฤษภาคม วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
มิถุนายน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
สิงหาคม วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
กันยายน วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ตุลาคม วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce