ตารางวันจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ปี 2564
เดือน วันจ่ายเงินเดือน
มกราคม วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
เมษายน วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
พฤษภาคม วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
กันยายน วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
ตุลาคม วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce