ตารางวันจ่ายเงินบำนาญและค่าจ้าง ปี 2563
เดือน วันจ่ายเงินบำนาญ
มกราคม วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
เมษายน วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
พฤษภาคม วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
มิถุนายน วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
กรกฎาคม วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
สิงหาคม วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
กันยายน วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce