ตารางวันจ่ายเงินบำนาญและค่าจ้าง ปี 2564
เดือน วันจ่ายเงินบำนาญ
มกราคม วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
เมษายน วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
พฤษภาคม วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
กันยายน วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce