การพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

  หมวดที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการ

         - รายงานการอบรม เรื่อง สรุปการอบรม DIY หน้ากากอนามัย
         - รายงานการอบรม เรื่อง รายงานผลการอบรม มวพ. รุ่นที่ 7

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce