ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (24)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (57)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (17)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (22)
29 เม.ย. 67 : การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน
     วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่1/2567 โดยมีส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom meeting      นางสาว...
Read More
| View Count: (48)
22 เม.ย. 67 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 2 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน
     วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online      นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน1-12 ผู้อำนวยกา...
Read More
| View Count: (46)
23 เม.ย. 67 : เจ้าหน้าที่กองคลังสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567
         วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่กองคลังร่วมกันรดน้ำดำหัวและขอขมา ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกลุ่ม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง          ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้...
Read More
| View Count: (69)
23 เม.ย. 67 : ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567
          วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 โดยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้อาวุโส นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ด...
Read More
| View Count: (56)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (267)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (448)
Page 1 of 65FirstPrevious[1]2345NextLast
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce