13 ม.ค. 64 : ผู้อำนวยการกองคลัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน
 
Read More
| View Count: (9)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (15)
5 ม.ค. 64 : ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายในกองคลังเข้าพบ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเข้าอวยพรและรับพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล
Read More
| View Count: (18)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (58)
16 ธ.ค. 63 : ผู้อำนวยการกองคลัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน
 
Read More
| View Count: (23)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (145)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (31)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (9)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Read More
| View Count: (0)
4 - 8 ธ.ค. 63 : ผอ.กองคลัง และตัวแทนเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
Read More
| View Count: (36)
Page 1 of 40FirstPrevious[1]2345NextLast
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce