กองคลัง : ถอดบทเรียนผลสำเร็จแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองคลัง : ไปเยี่ยมชมและมอบทุนให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยา

กองคลัง : จัดทำคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับบทบาทพันธกิจกรม

กรมพัฒนาที่ดิน ตอน : สารเร่งจุลินทรีย์ พด.

ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซูปเปอร์ พด. 1

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce