แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce