แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce