แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
       - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566
       - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
       - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565
       - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
       - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564
       - ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce