รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่ 1/2563
ครั้งที่ 1/2564
ครั้งที่ 2/2564
ครั้งที่ 3/2564
ครั้งที่ 4/2564
ครั้งที่ 5/2564
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce