ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิก การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติและความ เสี่ยงทางการเกษตรผ่านสื่อโทรทัศน์
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง จำนวน 22,500 ตัน (เพิ่มเติม)

สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558

เดือนตุลาคม 2557
เดือนพฤศจิกายน 2557
เดือนธันวาคม 2557
เดือนมกราคม 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เดือนมีนาคม 2558
เดือนเมษายน 2558
เดือนพฤษภาคม 2558
เดือนมิถุนายน 2558
เดือนกรกฎาคม 2558
เดือนสิงหาคม 2558
เดือนกันยายน 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559

เดือนตุลาคม 2558
เดือนพฤศจิกายน 2558
เดือนธันวาคม 2558
เดือนมกราคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมีนาคม 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกันยายน 2559

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

เดือนตุลาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนธันวาคม 2559
เดือนมกราคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมีนาคม 2560


 

 buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce