การติดต่อ

กลุ่มพัสดุ กองคลัง
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรภายใน : 1357
เบอร์โทร : 02-9412244
เบอร์แฟกส์ : 02-9411865
Emil : Fid_3@ldd.go.th
  • *
  • *
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce