การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่ระบุฯ

อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ ( ข้อมูลยกยอดเดิม )

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
กองคลัง (กค.)
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.)
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.)
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.)
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.)

หน่วยงานส่วนภูมิภาค ( ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ ข้อมูลยกยอด )  ( ** ไม่มีข้อมูลยกยอด )
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
สพข.1
สพข.2
สพข.3 สพข.4 ** สพข.5 ** สพข.6
สพด.ปทุมธานี
สพด.สมุทรปราการ **
สพด.นนทบุรี **
สพด.อยุธยา **
สพด.อ่างทอง **
สพด.ลพบุรี
สพด.สิงห์บุรี **
สพด.ชัยนาท **
สพด.สระบุรี
สพด.นครนายก**
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.นครปฐม
สพด.ชลบุรี
สพด.ระยอง
สพด.จันทบุรี
สพด.ตราด **
สพด.ฉะเชิงเทรา
สพด.ปราจีนบุรี
สพด.สระแก้ว
ศ.เขาหินซ้อน
สพด.นครราชสีมา
สพด.บุรีรัมย์
สพด.สุรินทร์
สพด.ชัยภูมิ
สพด.อุบลราชธานี
สพด.ศรีสะเกษ
สพด.ยโสธร
สพด.อำนาจเจริญ **
สพด.ร้อยเอ็ด
สพด.นครพนม
สพด.มุกดาหาร
สพด.ขอนแก่น **
สพด.หนองบัวลำภู
สพด.อุดรธานี
สพด.หนองคาย
สพด.มหาสารคาม
สพด.กาฬสินธุ์
สพด.สกลนคร
สพด.บึงกาฬ **
สพด.เชียงใหม่ **
สพด.ลำพูน **
สพด.ลำปาง **
สพด.แม่ฮ่องสอน
ศ.โครงการหลวง **
เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12
สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12
สพด.น่าน **
สพด.แพร่
สพด.พะเยา
สพด.เชียงราย
สพด.พิษณุโลก
สพด.เลย
สพด.อุตรดิตถ์
สพด.พิจิตร
สพด.เพชรบูรณ์
สพด.นครสวรรค์
สพด.อุทัยธานี
สพด.กำแพงเพชร
สพด.ตาก
สพด.สุโขทัย
สพด.ราชบุรี **
สพด.กาญจนบุรี
สพด.สมุทรสาคร
สพด.สมุทรสงคราม **
สพด.เพชรบุรี **
สพด.ประจวบคีรีขันธ์
ศ.ชัยพัฒนาฯ
ศ.เขาชะงุ้ม
ศ.หนองพลับฯ **
สพด.สุราษฏร์ธานี
สพด.นครศรีธรรมราช
สพด.กระบี่
สพด.พังงา
สพด.ภูเก็ต **
สพด.ระนอง
สพด.ชุมพร
สพด.สงขลา
สพด.สตูล
สพด.ตรัง
สพด.พัทลุง
สพด.ปัตตานี
สพด.ยะลา
สพด.นราธิวาส
ศ.พิกุลทอง

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่แก้ไขราคาทุนที่คลาดเคลื่อน
       -สพข.1 ( ครั้งที่ 1 )
       - สพด.ร้อยเอ็ด ( ครั้งที่ 1 )
       - สพด.ร้อยเอ็ด ( ครั้งที่ 2 )
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce