รายงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง


หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ที่ กษ 0803.08/681 ลว. 30 มิ.ย.64 เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
         - ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาทรัพย์สิน ( สพข.4 )
         - ขั้นตอนการขอใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ดินหรือวัสดุอื่นๆในที่ราชพัสดุ ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4
สพข.5 สพข.6
สพข.7
สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12

ที่ กษ 0803.02/99 ลว.5 พ.ค.64 เรื่อง กำหนดชื่อและเลขห้องภายในอาคารของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/1652 ลว.5 พ.ย.63 เรื่อง รายงานครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่มีราคาและคุณค่าควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์
ที่ กค 0528.2/ว33545 ลว. 16 พ.ย. 44 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน
       - แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (2561 )

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 980/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง และที่ราชพัสดุ

คู่มือโปรแกรม

       - คู่มือการบันทึกแบบสำรวจอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่านโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
       - คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงานส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (กวจ.)
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
สพข.1 สพข.2 สพข.3* สพข.4 สพข.5* สพข.6***
สพด.ปทุมธานี*
สพด.สมุทรปราการ*
สพด.นนทบุรี
สพด.อยุธยา*
สพด.อ่างทอง*
สพด.ลพบุรี
สพด.สิงห์บุรี*
สพด.ชัยนาท*
สพด.สระบุรี*
สพด.นครนายก**
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.นครปฐม
สพด.ชลบุรี*
สพด.ระยอง*
สพด.จันทบุรี*
สพด.ตราด*
สพด.ฉะเชิงเทรา**
สพด.ปราจีนบุรี*
สพด.สระแก้ว
ศ.เขาหินซ้อน*
สพด.นครราชสีมา*
สพด.บุรีรัมย์*
สพด.สุรินทร์*
สพด.ชัยภูมิ*
สพด.อุบลราชธานี
สพด.ศรีสะเกษ*
สพด.ยโสธร*
สพด.อำนาจเจริญ
สพด.ร้อยเอ็ด*
สพด.นครพนม*
สพด.มุกดาหาร*
สพด.ขอนแก่น*
สพด.หนองบัวลำภู*
สพด.อุดรธานี*
สพด.หนองคาย
สพด.มหาสารคาม*
สพด.กาฬสินธุ์*
สพด.สกลนคร*
สพด.บึงกาฬ
สพด.เชียงใหม่*
สพด.ลำพูน**
สพด.ลำปาง*
สพด.แม่ฮ่องสอน
ศ.โครงการหลวง***


เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12
สพข.7* สพข.8* สพข.9* สพข.10* สพข.11* สพข.12*
สพด.น่าน*
สพด.แพร่*
สพด.พะเยา*
สพด.เชียงราย*
สพด.พิษณุโลก
สพด.เลย*
สพด.อุตรดิตถ์
สพด.พิจิตร*
สพด.เพชรบูรณ์*
สพด.นครสวรรค์*
สพด.อุทัยธานี*
สพด.กำแพงเพชร*
สพด.ตาก**
สพด.สุโขทัย*
สพด.ราชบุรี*
สพด.กาญจนบุรี*
สพด.สมุทรสาคร*
สพด.สมุทรสงคราม*
สพด.เพชรบุรี*
สพด.ประจวบคีรีขันธ์*
ศ.ชัยพัฒนาฯ*
ศ.เขาชะงุ้ม*
ศ.หนองพลับฯ**
สพด.สุราษฏร์ธานี
สพด.นครศรีธรรมราช*
สพด.กระบี่*
สพด.พังงา*
สพด.ภูเก็ต
สพด.ระนอง*
สพด.ชุมพร*
สพด.สงขลา*
สพด.สตูล
สพด.ตรัง
สพด.พัทลุง*
สพด.ปัตตานี
สพด.ยะลา*
สพด.นราธิวาส
ศ.พิกุลทอง*

 

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce