นางสาวพรวิภา เอนกสัมพันธ์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก      

 ข่าวกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง      

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce