รายงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 - 2564


หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ที่ กษ 0803.08/681 ลว. 30 มิ.ย.64 เรื่อง แนวทางการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
         - ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาทรัพย์สิน ( สพข.4 )
         - ขั้นตอนการขอใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ดินหรือวัสดุอื่นๆในที่ราชพัสดุ ไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4
สพข.5 สพข.6
สพข.7
สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12

ที่ กษ 0803.02/99 ลว.5 พ.ค.64 เรื่อง กำหนดชื่อและเลขห้องภายในอาคารของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ กษ 0803.08/1652 ลว.5 พ.ย.63 เรื่อง รายงานครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่มีราคาและคุณค่าควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์
ที่ กค 0528.2/ว33545 ลว. 16 พ.ย. 44 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน
       - แนวทางการพิจารณาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (2561 )

คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ 980/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง และที่ราชพัสดุ

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงานส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (กวจ.)
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานส่วนภูมิภาค หมายเหตุ * ข้อมูลยังไม่เรียบร้อย
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4 สพข.5 สพข.6
สพด.ปทุมธานี
สพด.สมุทรปราการ
สพด.นนทบุรี
สพด.อยุธยา
สพด.อ่างทอง
สพด.ลพบุรี
สพด.สิงห์บุรี
สพด.ชัยนาท
สพด.สระบุรี
สพด.นครนายก
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.นครปฐม
สพด.ชลบุรี
สพด.ระยอง
สพด.จันทบุรี
สพด.ตราด
สพด.ฉะเชิงเทรา
สพด.ปราจีนบุรี
สพด.สระแก้ว
ศ.เขาหินซ้อน
สพด.นครราชสีมา
สพด.บุรีรัมย์
สพด.สุรินทร์
สพด.ชัยภูมิ
สพด.อุบลราชธานี
สพด.ศรีสะเกษ
สพด.ยโสธร
สพด.อำนาจเจริญ
สพด.ร้อยเอ็ด
สพด.นครพนม
สพด.มุกดาหาร
สพด.ขอนแก่น
สพด.หนองบัวลำภู
สพด.อุดรธานี
สพด.หนองคาย
สพด.มหาสารคาม
สพด.กาฬสินธุ์
สพด.สกลนคร
สพด.บึงกาฬ
สพด.เชียงใหม่
สพด.ลำพูน
สพด.ลำปาง
สพด.แม่ฮ่องสอน
ศ.โครงการหลวง


เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12
สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12
สพด.น่าน
สพด.แพร่
สพด.พะเยา
สพด.เชียงราย
สพด.พิษณุโลก
สพด.เลย
สพด.อุตรดิตถ์
สพด.พิจิตร
สพด.เพชรบูรณ์
สพด.นครสวรรค์
สพด.อุทัยธานี
สพด.กำแพงเพชร
สพด.ตาก
สพด.สุโขทัย
สพด.ราชบุรี
สพด.กาญจนบุรี*
สพด.สมุทรสาคร
สพด.สมุทรสงคราม
สพด.เพชรบุรี
สพด.ประจวบคีรีขันธ์
ศ.ชัยพัฒนาฯ
ศ.เขาชะงุ้ม
ศ.หนองพลับฯ
สพด.สุราษฏร์ธานี
สพด.นครศรีธรรมราช
สพด.กระบี่
สพด.พังงา
สพด.ภูเก็ต
สพด.ระนอง
สพด.ชุมพร
สพด.สงขลา
สพด.สตูล
สพด.ตรัง
สพด.พัทลุง
สพด.ปัตตานี
สพด.ยะลา
สพด.นราธิวาส
ศ.พิกุลทอง

 

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce