รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี 2563


หนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

       - ที่ กษ 0803.08/1220 ลว.20 ส.ค.63 เรื่อง ขอรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       - แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปรายงานการใช้ใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       - ภาพรวมกรมพัฒนาที่ดิน
       - ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์
       - จากหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ตัวอย่าง การส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

       - สพด.เชียงใหม่
       - สพด.กาญจนบุรี

หน่วยงานส่วนกลาง

กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง


หน่วยงานส่วนภูมิภาค ( หมายเหตุ * หน่วยงานที่ไม่ได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน )

สพข.1 สพข.2* สพข.3* สพข.4 สพข.5* สพข.6
สพด.ปทุมธานี
สพด.สมุทรปราการ
สพด.นนทบุรี
สพด.อยุธยา
สพด.อ่างทอง*
สพด.ลพบุรี
สพด.สิงห์บุรี*
สพด.ชัยนาท
สพด.สระบุรี
สพด.นครนายก
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.นครปฐม*
สพด.ชลบุรี*
สพด.ระยอง
สพด.จันทบุรี
สพด.ตราด
สพด.ฉะเชิงเทรา*
สพด.ปราจีนบุรี*
สพด.สระแก้ว*
ศ.เขาหินซ้อน*
สพด.นครราชสีมา
สพด.บุรีรัมย์*
สพด.สุรินทร์
สพด.ชัยภูมิ
สพด.อุบลราชธานี*
สพด.ศรีสะเกษ
สพด.ยโสธร*
สพด.อำนาจเจริญ
สพด.ร้อยเอ็ด
สพด.นครพนม
สพด.มุกดาหาร*
สพด.ขอนแก่น*
สพด.หนองบัวลำภู
สพด.อุดรธานี*
สพด.หนองคาย*
สพด.มหาสารคาม*
สพด.กาฬสินธุ์
สพด.สกลนคร
สพด.บึงกาฬ
สพด.เชียงใหม่
สพด.ลำพูน*
สพด.ลำปาง
สพด.แม่ฮ่องสอน
ศ.โครงการหลวง

สพข.7* สพข.8* สพข.9* สพข.10 สพข.11* สพข.12
สพด.น่าน
สพด.แพร่
สพด.พะเยา
สพด.เชียงราย
สพด.พิษณุโลก
สพด.เลย
สพด.อุตรดิตถ์*
สพด.พิจิตร
สพด.เพชรบูรณ์
สพด.นครสวรรค์*
สพด.อุทัยธานี
สพด.กำแพงเพชร
สพด.ตาก*
สพด.สุโขทัย*
สพด.ราชบุรี
สพด.กาญจนบุรี
สพด.สมุทรสาคร
สพด.สมุทรสงคราม
สพด.เพชรบุรี
สพด.ประจวบคีรีขันธ์*
สพด.สุราษฏร์ธานี
สพด.นครศรีธรรมราช*
สพด.กระบี่*
สพด.พังงา
สพด.ภูเก็ต*
สพด.ระนอง*
สพด.ชุมพร
สพด.สงขลา*
สพด.สตูล
สพด.ตรัง
สพด.พัทลุง
สพด.ปัตตานี
สพด.ยะลา
สพด.นราธิวาส
ศ.พิกุลทอง*

 

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce