การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและแจ้งความประสงค์ส่งคืนพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ( ณ วันที่ 31 มี.ค.66 )

       - ที่ กษ 0803.08/784 ลว.23 พ.ย.65 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ห รือจัดหาประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2565
       -ที่ราชพัสดุหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน (จำนวน 49 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด 64 แปลง)
1. หน่วยงานส่วนกลาง 2. ศ.อนุรักษ์ดินและน้ำ 3. สพข. 1 4.สพด.กรุงเทพมหานคร 5. สพด.สมุทรปราการ
6.สพด.นนทบุรี 7.สพด.อยุธยา 8.สพด.อ่างทอง 9.สพด.สระบุรี 10.สพด.นครนายก
11.สพด.นครปฐม 12.สพด.ชลบุรี 13.สพด.จันทบุรี 14.สพด.ตราด 15.สพด.ชัยภูมิ
16.สพข.4 17.สพด.อุบลราชธานี 18.สพด.ยโสธร 19.สพด.ศรีษะเกษ 20.สพด.ร้อยเอ็ด
21.สพด.นครพนม 22.สพด.สกลนคร 23.สพข.6(ญ้าแฝกแม่แตง) 24.สพด.เชียงใหม่ 25.สพด.ลำปาง
26.สพด.แม่ฮองสอน 27.ศ.โครงการหลวง 28.สพด.น่าน 29.สพด.แพร่ 30.สพด.เชียงราย
31.สพข.8 32.สพด.เลย 33.สพด.เพชรบูรณ์ 34.สพข.9 35.สพด.นครสวรรค์
36.สพด.กำแพงเพชร 37.สพด.ตาก 38.สพด.กาญจนบุรี 39.สพด.เพชรบุรี 40.สพด.ประจวบคีรีขันธ์
41.สพด.สมุทรสงคราม 42.สพด.สมุทรสาคร 43.โครงการหนองพลับฯ 44.สพข.11 45.สพด.ภูเก็ต
46.สพด.พังงา 47.สพข.12 48.สพด.นราธิวาส 49.ศ.พิกุลทอง

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและแจ้งความประสงค์ส่งคืนพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ( ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 )

       - แบบฟอร์ม 1-3 พร้อมตัวอย่าง
       - แบบฟอร์ม 1รายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
       - แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 3 แบบสำรวจข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
       - เรื่องเดิม ที่ กษ 0803.08/472 ลว.5 พ.ค.64

หน่วยงานส่วนกลาง ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 )
ส่วนกลาง
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (กวจ.)
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานส่วนภูมิภาค ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 )
เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6
สพข.1 สพข.2 สพข.3 สพข.4 สพข.5 สพข.6
สพด.ปทุมธานี
สพด.สมุทรปราการ
สพด.นนทบุรี
สพด.อยุธยา
สพด.อ่างทอง
สพด.ลพบุรี
สพด.สิงห์บุรี
สพด.ชัยนาท
สพด.สระบุรี
สพด.นครนายก
สพด.สุพรรณบุรี
สพด.นครปฐม
สพด.ชลบุรี*
สพด.ระยอง
สพด.จันทบุรี
สพด.ตราด
สพด.ฉะเชิงเทรา
สพด.ปราจีนบุรี
สพด.สระแก้ว
ศ.เขาหินซ้อน
สพด.นครราชสีมา
สพด.บุรีรัมย์
สพด.สุรินทร์
สพด.ชัยภูมิ
สพด.อุบลราชธานี
สพด.ศรีสะเกษ
สพด.ยโสธร
สพด.อำนาจเจริญ
สพด.ร้อยเอ็ด
สพด.นครพนม
สพด.มุกดาหาร
สพด.ขอนแก่น
สพด.หนองบัวลำภู
สพด.อุดรธานี
สพด.หนองคาย
สพด.มหาสารคาม
สพด.กาฬสินธุ์
สพด.สกลนคร
สพด.บึงกาฬ
หน่วยงานย่อย สพข.5
สพด.เชียงใหม่
สพด.ลำพูน
สพด.ลำปาง
สพด.แม่ฮ่องสอน
ศ.โครงการหลวง


เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12
สพข.7 สพข.8 สพข.9 สพข.10 สพข.11 สพข.12
สพด.น่าน
สพด.แพร่
สพด.พะเยา
สพด.เชียงราย
สพด.พิษณุโลก
สพด.เลย
สพด.อุตรดิตถ์
สพด.พิจิตร
สพด.เพชรบูรณ์
สพด.นครสวรรค์
สพด.อุทัยธานี
สพด.กำแพงเพชร
สพด.ตาก
สพด.สุโขทัย
สพด.ราชบุรี
สพด.กาญจนบุรี
สพด.สมุทรสาคร
สพด.สมุทรสงคราม
สพด.เพชรบุรี
สพด.ประจวบคีรีขันธ์
ศ.ชัยพัฒนาฯ
ศ.เขาชะงุ้ม
ศ.หนองพลับฯ
สพด.สุราษฏร์ธานี
สพด.นครศรีธรรมราช
สพด.กระบี่
สพด.พังงา
สพด.ภูเก็ต
สพด.ระนอง
สพด.ชุมพร
สพด.สงขลา
สพด.สตูล
สพด.ตรัง
สพด.พัทลุง
สพด.ปัตตานี
สพด.ยะลา
สพด.นราธิวาส
ศ.พิกุลทอง*

 

 

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce