นางกัญญาภัค ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง


หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 ข่าวด่วนกองคลัง 
 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก  
 ข่าวกองคลัง    
 ภาพกิจกรรม     
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก
ปี 2564บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ กองคลัง
ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)

 T - Teamwork : สร้างทีม

 E - Energetic  : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง 

 A - Agile          : คล่องแคล่ว

 M - Malleable : ปรับตัวเร็ว มีความยืดหยุ่น

 สถิติผู้เข้าชม 
Home Remedies For Wrinkles
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce