• สามารถโหลดเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวกองคลัง

  • สามารถโหลดเอกสารประชุม เรื่อง "กลยุทธและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ"
    โดยอาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ได้ที่หัวข้อ ดาวน์โหลด

  • สามารถโหลดเอกสาร ซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวกองคลัง

  • สามารถดูข้อมูล รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวด่วนกองคลัง

  • สามารถดูข้อมูล รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวกองคลัง

  • สามารถดู แบบฟอร์ม กค. 62 ได้ที่หัวข้อ ข่าวด่วนกองคลัง

  • ขณะนี้ ทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถใช้รหัสกิจกรรมย่อย โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการเบิก-จ่าย งบประมาณได้

  • สามารถดูข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่หัวข้อ ข่าวด่วนกองคลัง

  • ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561

 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 ข่าวด่วนกองคลัง 
 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก  
 ข่าวกองคลัง    
 ภาพกิจกรรม     
ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
THAI LDD
  Trust - เชื่อมั่น
  Happiness - สุขสันต์
  Accomplishment - สำเร็จ 
  Integration - บูรณาการ
  Learning - เรียนรู้
  Developing - พัฒนา
  Delighting -ปิติยินดี
Thailand Web Stat
 สถิติผู้เข้าชม 
Home Remedies For Wrinkles

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website กองคลัง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme