• สามารถโหลดเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวกองคลัง

  • สามารถโหลดเอกสารประชุม เรื่อง "กลยุทธและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ"
    โดยอาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ได้ที่หัวข้อ ดาวน์โหลด

  • สามารถโหลดเอกสาร ซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวกองคลัง

  • สามารถดูข้อมูล รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวด่วนกองคลัง

  • สามารถดูข้อมูล รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่หัวข้อ ข่าวกองคลัง

  • สามารถดู แบบฟอร์ม กค. 62 ได้ที่หัวข้อ ข่าวด่วนกองคลัง

  • ขณะนี้ ทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถใช้รหัสกิจกรรมย่อย โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการเบิก-จ่าย งบประมาณได้

  • สามารถดูข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่หัวข้อ ข่าวด่วนกองคลัง

  • ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561

 

นางกัญญาภัค ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
หน่วยงานสังกัดกองคลัง

หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
imgร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 ข่าวด่วนกองคลัง 
 ข่าวจากหน่วยงานภายนอก  
Page 1 of 14FirstPrevious[1]2345NextLast
 ข่าวกองคลัง    
 ภาพกิจกรรม     
ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน
THAI LDD
  Trust - เชื่อมั่น
  Happiness - สุขสันต์
  Accomplishment - สำเร็จ 
  Integration - บูรณาการ
  Learning - เรียนรู้
  Developing - พัฒนา
  Delighting -ปิติยินดี
Thailand Web Stat
 สถิติผู้เข้าชม 
Home Remedies For Wrinkles

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งาน Website กองคลัง

buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme