สินทรัพย์ที่สำรวจพบ


สินทรัพย์ที่สำรวจพบ

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจพบ ปี 2566
       - ส่วนกลาง
       - สพข.1
       - สพด.ตราด
       - สพด.อุบลราชธานี
           - เอกสารแนบแก้ไข
       - สพข.5 ( กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด )
            -เอกสารแนบแก้ไข
       -สพด.หนองบัวลำภู
       - สพด.แพร่
       - สพข.8
       - สพด.เพชรบุรี
            1. สำรวจพบขึ้นตามกรมธนารักษ์
            2.สำรวจพบตามเอกสารใบสั่งจ้าง / เอกสารเบิก
       - สพข.12
            1. สำรวจพบขึ้นตามกรมธนารักษ์
            2.สำรวจพบตีราคาทรัพย์สินใหม่
buy Instagram likes
lisbongo.com

Turkish Voiceover

Seslendirme

Ses Bankası

Tanıtım Filmi Seslendirme

Almanca Seslendirme

ko cuce